Bøger fra CFU til in...

Vi har lånt nye bøger fra CFU til fagene biologi, engelsk, dansk og matematik. Kom og få lidt inspiration til undervisningen. Bøgerne må kun lånes med ifølge aftale med en...

Tæpper fra CFU på bi...

Vi har lige nu tre tæpper fra CFU på biblioteket; Gysertæppet med de 120 mest hyppige ord,  Taltæppet,  Danmark under besættelsen. Kom endelig og benyt...

Forfatterbesøg, Jørn...

Vi har haft forfatteren Jørn Jensen på besøg på biblioteket den 17/2. I forlængelse heraf har 5.årgang lavet nogle opgaver, som pt er udstillet på biblioteket sammen med nogle af Jørn Jensens...

Forfatterbesøg

Fredag d. 17 februar havde biblioteket forfatterbesøg af Jørn Jensen. 5 klasserne fra Nordvestskolen kom til foredrag med forfatteren. Bagefter var der  værkstedsundervisning for eleverne.

Forfatterbesøg på bi...

Fredag d. 17 februar  er der foredrag af Jørn Jensen for 5 klasserne fra Nordvestskolen. Jørn Jensen vil fortælle om sit forfatterskab og svare på eventuelle spørgsmål fra eleverne. Derefter vil der være værksteder, hvor eleverne skal arbejde med QR koder, oplæsning, tegning og skrivning af...

Rent blod

På skoleøen Raudra undervises krigerlærlingen Korau og visdomslærlingen Eshri i Morikas idealer for fred og tolerance. Deres fremtid ligger fast. Men i det skjulte arbejder stærke kræfter på at vende tilbage til tidligere tiders adelsvælde. Snart befinder Eshri, Korau og deres venner sig midt...

Blbliotekets julekon...

Vinderne af julebibliotekets konkurrence blev: o.a, 2.a,5c og 9.a Tillykke til vinderne.

srv5